O OSP Pajęczno

DOSTARCZAMY NAJLEPSZE
PRODUKTY

image
image

Początek działalności Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Pajęcznie przypada na rok 1936. W tym samym czasie w różnych regionach Polski powstawały liczne spółdzielnie mleczarskie chroniąc rolników – producentów mleka przed działaniem konkurencji. Pajęczańska spółdzielnia mleczarska powstała z inicjatywy drobnych rolników – Pana Sebastiana Grabowskiego z Pajęczna, Pana Andrzeja Nowaka z Marzęcic, Pana Leona Grodzińskiego z Dylowa i Pana Stefana Kwietnia z Siedlca. Spółdzielnia w stosunkowo krótkim czasie stała się silnym gospodarczo podmiotem. W roku 1939 w wyniku działań wojennych zakład został zniszczony , a następnie w roku 1943 odbudowany przez Niemców w celu zaopatrzenia armii w żywność. Lata powojenne to czas wielkich zmian, reorganizacji i dynamicznego rozwoju. W latach osiemdziesiątych spółdzielnia przetwarzała na produkty mleczarskie ponad 35 milionów litrów mleka rocznie. Wraz ze wzrostem produkcji mleka przez rolników spółdzielnia zwiększała swoje zdolności przerobowe rozbudowując zakład produkcyjny. Od roku 1948 do końca 1990 pracami zarządu spółdzielni kierował Pan Lucjan Kałużny. Od roku 1991 do 2002 zarząd spółdzielni sprawowali : Henryk Karpiński – prezes spółdzielni, Zygmunt Stachera – zastępca prezesa, Grzegorz Modliński – v-ce prezes ds. produkcji i techniki. Od 2002 roku pracami zarządu spółdzielni kieruje zarząd w składzie Henryk Karpiński – prezes spółdzielni, Grzegorz Modliński – zastępca prezesa.