Ser morski

Technologia holenderska

Kod EAN 13 jednostkowy 5907630200297
Opakowanie jednostkowe 2,5 kg
Ilo?? na palecie 250 kg
Ilo?? warstw 4
Ilo?? kg na warstwie 60 kg
Ilo?? sztuk na warstwie 24
Stawka VAT 7%
Symbol PKWiU 15.51.40
Termin przydatno?ci do spo?ycia 2 m-ce

Warto?? energetyczna 100 g: 1369 kJ (329 kcal)