Mleko w proszku
to 5-krotnie zag?szczone mleko krowie, kt?re zosta?o wysuszone metod? rozpy?ow?.

Wytwarzane jest z odt?uszczonego mleka.
Znajduje szerokie zastosowanie w przemy?le spo?ywczym jako sk?adnik w procesie produkcji serk?w, twaro?k?w, jogurt?w, koncentrat?w spo?ywczych, ser?w topionych, czekolad i lod?w. Ponadto mo?na mleko w proszku wykorzysta? do otrzymania mleka zregenerowanego (dodanie takiej ilo?ci wody, aby otrzyma? pierwotny sk?ad produktu).

Mleko w proszku odpowiada wymaganiom wg ADPI (American Dairy Products Institute) klasie Extra i jest eksportowane do kraj?w Unii Europejskiej jak i do kraj?w na ca?ym ?wiecie.